Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1768

  2021/02/20

  - igrica -

 • 1764

  2021/02/18

  Holden Caulfield

 • 1747

  2021/02/24

  - igrica -

 • 1735

  2021/02/26

  Holden Caulfield

 • 1730

  2021/02/28

  - igrica -

 • 1727

  2021/02/24

  - kniffel -

 • 1726

  2021/02/19

  - yatzy -

 • 1709

  2021/02/25

  Holden Caulfield

 • 1703

  2021/02/19

  - online -

medium

basic

medium - basic
 • 2279

  2021/02/26

  - generala -

 • 2233

  2021/02/24

  - igra -

 • 2221

  2021/02/28

  - yatzy -

 • 2220

  2021/02/27

  - yatzy -

 • 2214

  2021/02/19

  - free -

 • 2214

  2021/02/18

  - online -

 • 2207

  2021/02/25

  - jamb -

 • 2204

  2021/02/20

  - free -

 • 2202

  2021/02/26

  - igrica -

big

basic

big - basic
 • 3294

  2021/02/27

  - jamb -

 • 3279

  2021/02/22

  - free -

 • 3264

  2021/02/24

  - yamb -

 • 3249

  2021/02/18

  - džima -

 • 3237

  2021/02/18

  - jamb -

 • 3220

  2021/02/25

  - džima -

 • 3220

  2021/02/22

  - free -

 • 3215

  2021/02/22

  - džima -

 • 3213

  2021/02/25

  - yamb -

mega

basic

mega - basic
 • 4649

  2021/02/23

  - online -

 • 4616

  2021/02/26

  - igrica -

 • 4602

  2021/02/25

  - generala -

 • 4582

  2021/02/26

  - generala -

 • 4574

  2021/02/21

  - igrica -

 • 4572

  2021/02/21

  - generala -

 • 4559

  2021/02/18

  - igrica -

 • 4545

  2021/02/21

  - free -

 • 4544

  2021/02/19

  - yamb -

small

expert

small - expert
 • 1390

  2021/02/19

  - free -

 • 1362

  2021/02/24

  - igrica -

 • 1359

  2021/02/24

  - generala -

 • 1289

  2021/02/22

  - džima -

 • 1285

  2021/02/19

  - generala -

 • 1268

  2021/02/20

  - yatzy -

 • 1258

  2021/02/24

  - jamb -

 • 1247

  2021/02/25

  - free -

 • 1236

  2021/02/19

  - free -

medium

expert

medium - expert
 • 1670

  2021/02/22

  Stanko baranac

 • 1625

  2021/02/28

  Stanko baranac

 • 1602

  2021/02/23

  - yamb -

 • 1593

  2021/02/27

  - yamb -

 • 1569

  2021/02/28

  Stanko baranac

 • 1547

  2021/02/19

  Stanko baranac

 • 1535

  2021/02/22

  - jamb -

 • 1535

  2021/02/20

  - yatzy -

 • 1535

  2021/02/19

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2389

  2021/02/21

  - igra -

 • 2386

  2021/02/19

  - jamb -

 • 2328

  2021/02/26

  Stanko baranac

 • 2319

  2021/02/19

  Stanko baranac

 • 2289

  2021/02/28

  Stanko baranac

 • 2281

  2021/02/18

  Stanko baranac

 • 2268

  2021/02/23

  Stanko baranac

 • 2258

  2021/02/24

  Stanko baranac

 • 2243

  2021/02/23

  Stanko baranac

mega

expert

mega - expert
 • 3485

  2021/02/18

  - yatzy -

 • 3440

  2021/02/20

  - džima -

 • 3422

  2021/02/18

  - džima -

 • 3413

  2021/02/27

  - free -

 • 3373

  2021/02/28

  - yatzy -

 • 3363

  2021/02/18

  Dario32os

 • 3353

  2021/02/21

  Dario32os

 • 3346

  2021/02/20

  - generala -

 • 3344

  2021/02/22

  damiras

small

beginner

small - beginner
 • 1898

  2021/02/19

  - yamb -

 • 1856

  2021/02/28

  - igra -

 • 1855

  2021/02/23

  - jamb -

 • 1850

  2021/02/26

  - igrica -

 • 1840

  2021/02/24

  - free -

 • 1831

  2021/02/26

  - free -

 • 1831

  2021/02/23

  - generala -

 • 1829

  2021/02/25

  - kniffel -

 • 1827

  2021/02/24

  - yatzy -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2364

  2021/02/20

  - džima -

 • 2331

  2021/02/25

  - igrica -

 • 2327

  2021/02/20

  kukuriku

 • 2323

  2021/02/26

  - jamb -

 • 2316

  2021/02/26

  - generala -

 • 2316

  2021/02/19

  belly

 • 2310

  2021/02/22

  - generala -

 • 2308

  2021/02/25

  - kniffel -

 • 2300

  2021/02/22

  - yatzy -

big

beginner

big - beginner
 • 3421

  2021/02/22

  makluan69

 • 3374

  2021/02/19

  - jamb -

 • 3371

  2021/02/25

  - yatzy -

 • 3370

  2021/02/24

  - online -

 • 3366

  2021/02/27

  - jamb -

 • 3354

  2021/02/20

  - igrica -

 • 3353

  2021/02/24

  - free -

 • 3346

  2021/02/25

  - džima -

 • 3342

  2021/02/28

  - yamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5002

  2021/02/25

  - generala -

 • 4964

  2021/02/24

  - igra -

 • 4958

  2021/02/27

  - yatzy -

 • 4951

  2021/02/26

  - igrica -

 • 4933

  2021/02/26

  - generala -

 • 4922

  2021/02/20

  - igrica -

 • 4920

  2021/02/26

  - free -

 • 4908

  2021/02/26

  - online -

 • 4903

  2021/02/26

  - džima -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';