Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1764

  2022/08/10

  - yatzy -

 • 1747

  2022/08/11

  - online -

 • 1741

  2022/08/14

  - džima -

 • 1740

  2022/08/11

  - generala -

 • 1739

  2022/08/13

  - džima -

 • 1735

  2022/08/18

  - igra -

 • 1732

  2022/08/15

  - džima -

 • 1722

  2022/08/17

  - jamb -

 • 1721

  2022/08/10

  - online -

medium

basic

medium - basic
 • 2285

  2022/08/14

  - free -

 • 2269

  2022/08/12

  - yatzy -

 • 2264

  2022/08/18

  - igra -

 • 2238

  2022/08/14

  - generala -

 • 2231

  2022/08/17

  - yamb -

 • 2223

  2022/08/16

  - yatzy -

 • 2221

  2022/08/13

  - yatzy -

 • 2217

  2022/08/17

  - yamb -

 • 2215

  2022/08/13

  - jamb -

big

basic

big - basic
 • 3260

  2022/08/10

  - igrica -

 • 3252

  2022/08/13

  - generala -

 • 3240

  2022/08/14

  - generala -

 • 3233

  2022/08/17

  - yamb -

 • 3225

  2022/08/15

  - generala -

 • 3223

  2022/08/16

  - kniffel -

 • 3223

  2022/08/15

  - kniffel -

 • 3223

  2022/08/15

  - igra -

 • 3219

  2022/08/15

  - igra -

mega

basic

mega - basic
 • 4649

  2022/08/15

  - kniffel -

 • 4613

  2022/08/13

  - kniffel -

 • 4611

  2022/08/10

  - generala -

 • 4589

  2022/08/15

  - džima -

 • 4588

  2022/08/11

  - yatzy -

 • 4586

  2022/08/09

  - džima -

 • 4580

  2022/08/18

  - igrica -

 • 4579

  2022/08/10

  - yamb -

 • 4575

  2022/08/09

  - igra -

small

expert

small - expert
 • 1381

  2022/08/17

  - jamb -

 • 1372

  2022/08/09

  - yamb -

 • 1332

  2022/08/11

  - yamb -

 • 1302

  2022/08/15

  - džima -

 • 1295

  2022/08/09

  - yamb -

 • 1292

  2022/08/18

  - džima -

 • 1284

  2022/08/16

  - kniffel -

 • 1281

  2022/08/09

  - online -

 • 1279

  2022/08/10

  - džima -

medium

expert

medium - expert
 • 1662

  2022/08/12

  Joca92

 • 1647

  2022/08/11

  Stanko baranac

 • 1645

  2022/08/17

  SILJA1

 • 1632

  2022/08/10

  Joca92

 • 1617

  2022/08/16

  iga

 • 1613

  2022/08/12

  iga

 • 1607

  2022/08/17

  SILJA1

 • 1591

  2022/08/14

  SILJA1

 • 1586

  2022/08/14

  SILJA1

big

expert

big - expert
 • 2494

  2022/08/10

  SILJA1

 • 2365

  2022/08/09

  Stanko baranac

 • 2340

  2022/08/14

  - online -

 • 2322

  2022/08/14

  - generala -

 • 2304

  2022/08/16

  Stanko baranac

 • 2258

  2022/08/16

  Stanko baranac

 • 2217

  2022/08/18

  SILJA1

 • 2212

  2022/08/18

  SILJA1

 • 2212

  2022/08/13

  zdravko53

mega

expert

mega - expert
 • 3596

  2022/08/09

  denivet70@gmail.com

 • 3583

  2022/08/14

  bolijan

 • 3460

  2022/08/10

  - online -

 • 3439

  2022/08/09

  bolijan

 • 3430

  2022/08/11

  bolijan

 • 3421

  2022/08/11

  bolijan

 • 3416

  2022/08/11

  - generala -

 • 3413

  2022/08/09

  - igrica -

 • 3408

  2022/08/16

  bolijan

small

beginner

small - beginner
 • 1881

  2022/08/16

  - yamb -

 • 1862

  2022/08/12

  - generala -

 • 1852

  2022/08/18

  - kniffel -

 • 1845

  2022/08/18

  - igra -

 • 1838

  2022/08/10

  - free -

 • 1831

  2022/08/11

  - igra -

 • 1827

  2022/08/09

  - yatzy -

 • 1826

  2022/08/12

  - jamb -

 • 1825

  2022/08/18

  - jamb -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2355

  2022/08/10

  - jamb -

 • 2352

  2022/08/12

  - igrica -

 • 2346

  2022/08/10

  - yatzy -

 • 2332

  2022/08/10

  - džima -

 • 2331

  2022/08/09

  - jamb -

 • 2311

  2022/08/12

  - igra -

 • 2308

  2022/08/12

  - džima -

 • 2303

  2022/08/15

  - yamb -

 • 2301

  2022/08/14

  - yatzy -

big

beginner

big - beginner
 • 3453

  2022/08/16

  - jamb -

 • 3436

  2022/08/11

  - yamb -

 • 3423

  2022/08/15

  - free -

 • 3408

  2022/08/15

  - online -

 • 3393

  2022/08/11

  - kniffel -

 • 3387

  2022/08/11

  - igra -

 • 3385

  2022/08/09

  - free -

 • 3376

  2022/08/14

  - kniffel -

 • 3362

  2022/08/17

  - kniffel -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5034

  2022/08/13

  - jamb -

 • 5010

  2022/08/14

  - yatzy -

 • 4986

  2022/08/09

  vladimir62

 • 4963

  2022/08/18

  - online -

 • 4958

  2022/08/15

  - yatzy -

 • 4950

  2022/08/14

  - yamb -

 • 4947

  2022/08/15

  - kniffel -

 • 4945

  2022/08/10

  - yatzy -

 • 4943

  2022/08/12

  - kniffel -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';