Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1794

  2021/11/25

  - online -

 • 1750

  2021/11/24

  - generala -

 • 1741

  2021/11/30

  - džima -

 • 1736

  2021/11/28

  - džima -

 • 1723

  2021/11/30

  - online -

 • 1722

  2021/11/23

  Holden Caulfield

 • 1715

  2021/11/28

  - igrica -

 • 1714

  2021/11/23

  - igrica -

 • 1711

  2021/11/21

  - kniffel -

medium

basic

medium - basic
 • 2259

  2021/11/23

  - džima -

 • 2252

  2021/11/29

  - igra -

 • 2242

  2021/11/25

  - igrica -

 • 2225

  2021/11/24

  - igra -

 • 2218

  2021/11/29

  - yamb -

 • 2216

  2021/11/29

  - igra -

 • 2214

  2021/11/29

  - online -

 • 2214

  2021/11/28

  - jamb -

 • 2204

  2021/11/30

  - yatzy -

big

basic

big - basic
 • 3274

  2021/11/25

  - online -

 • 3268

  2021/11/24

  - igrica -

 • 3259

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 3243

  2021/11/26

  - yamb -

 • 3237

  2021/11/21

  - yatzy -

 • 3224

  2021/11/27

  - kniffel -

 • 3224

  2021/11/21

  - yamb -

 • 3219

  2021/11/27

  - džima -

 • 3218

  2021/11/27

  - generala -

mega

basic

mega - basic
 • 4576

  2021/11/23

  - yatzy -

 • 4574

  2021/11/20

  - jamb -

 • 4566

  2021/11/27

  - online -

 • 4565

  2021/11/21

  - igrica -

 • 4562

  2021/11/23

  - jamb -

 • 4561

  2021/11/23

  - yatzy -

 • 4561

  2021/11/22

  - kniffel -

 • 4561

  2021/11/21

  - kniffel -

 • 4558

  2021/11/24

  - online -

small

expert

small - expert
 • 1413

  2021/11/22

  - džima -

 • 1361

  2021/11/29

  - online -

 • 1329

  2021/11/22

  - yatzy -

 • 1325

  2021/11/26

  - free -

 • 1318

  2021/11/25

  - online -

 • 1318

  2021/11/21

  bogamber

 • 1286

  2021/11/21

  - kniffel -

 • 1280

  2021/11/22

  - džima -

 • 1272

  2021/11/23

  - yatzy -

medium

expert

medium - expert
 • 1751

  2021/11/21

  SILJA1

 • 1723

  2021/11/27

  - džima -

 • 1689

  2021/11/24

  Stanko baranac

 • 1651

  2021/11/29

  - online -

 • 1618

  2021/11/21

  - yamb -

 • 1587

  2021/11/23

  SILJA1

 • 1578

  2021/11/22

  - yamb -

 • 1578

  2021/11/22

  - yatzy -

 • 1574

  2021/11/28

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2351

  2021/11/30

  - free -

 • 2349

  2021/11/25

  - džima -

 • 2332

  2021/11/22

  - igrica -

 • 2322

  2021/11/26

  SILJA1

 • 2304

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 2294

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 2279

  2021/11/26

  - generala -

 • 2263

  2021/11/24

  Stanko baranac

 • 2259

  2021/11/28

  - generala -

mega

expert

mega - expert
 • 3340

  2021/11/26

  Dario32os

 • 3337

  2021/11/28

  - yatzy -

 • 3319

  2021/11/29

  - free -

 • 3263

  2021/11/27

  - free -

 • 3235

  2021/11/28

  - free -

 • 3234

  2021/11/22

  - yamb -

 • 3212

  2021/11/24

  - yamb -

 • 3210

  2021/11/21

  - kniffel -

 • 3207

  2021/11/25

  - yatzy -

small

beginner

small - beginner
 • 1861

  2021/11/22

  - free -

 • 1858

  2021/11/27

  - jamb -

 • 1837

  2021/11/30

  - kniffel -

 • 1834

  2021/11/20

  - džima -

 • 1830

  2021/11/23

  - yatzy -

 • 1828

  2021/11/26

  - generala -

 • 1826

  2021/11/24

  marijaj

 • 1818

  2021/11/23

  - free -

 • 1818

  2021/11/22

  - jamb -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2356

  2021/11/25

  - yamb -

 • 2354

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 2349

  2021/11/23

  - free -

 • 2345

  2021/11/25

  - online -

 • 2339

  2021/11/29

  - džima -

 • 2337

  2021/11/25

  - yatzy -

 • 2331

  2021/11/28

  - yamb -

 • 2328

  2021/11/21

  - free -

 • 2311

  2021/11/27

  - online -

big

beginner

big - beginner
 • 3492

  2021/11/25

  - kniffel -

 • 3414

  2021/11/27

  - yamb -

 • 3411

  2021/11/26

  - jamb -

 • 3392

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 3391

  2021/11/23

  - generala -

 • 3371

  2021/11/26

  LAJA

 • 3368

  2021/11/20

  - kniffel -

 • 3366

  2021/11/25

  - jamb -

 • 3365

  2021/11/23

  - igra -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5002

  2021/11/29

  - kniffel -

 • 4991

  2021/11/23

  - jamb -

 • 4963

  2021/11/29

  - igra -

 • 4959

  2021/11/26

  - generala -

 • 4959

  2021/11/24

  - yamb -

 • 4952

  2021/11/28

  - yatzy -

 • 4950

  2021/11/22

  vladimir62

 • 4942

  2021/11/22

  - džima -

 • 4941

  2021/11/25

  - yamb -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';