Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1767

  2020/07/07

  - generala -

 • 1729

  2020/07/03

  - igra -

 • 1715

  2020/07/01

  - free -

 • 1709

  2020/07/05

  - free -

 • 1706

  2020/07/10

  Holden Caulfield

 • 1706

  2020/07/02

  - yamb -

 • 1705

  2020/07/01

  - jamb -

 • 1695

  2020/07/09

  - kniffel -

 • 1694

  2020/07/10

  Holden Caulfield

medium

standard

medium - standard
 • 2257

  2020/07/06

  - igra -

 • 2247

  2020/07/10

  NancyS

 • 2243

  2020/07/01

  tino

 • 2228

  2020/07/03

  - yamb -

 • 2227

  2020/07/05

  NancyS

 • 2217

  2020/07/05

  - igrica -

 • 2215

  2020/07/03

  - kniffel -

 • 2206

  2020/07/03

  - jamb -

 • 2203

  2020/07/05

  - kniffel -

big

standard

big - standard
 • 3334

  2020/07/01

  - igra -

 • 3304

  2020/07/10

  - generala -

 • 3280

  2020/07/04

  - yamb -

 • 3255

  2020/07/06

  - yatzy -

 • 3243

  2020/07/04

  - yamb -

 • 3240

  2020/07/04

  - džima -

 • 3240

  2020/07/03

  - yatzy -

 • 3238

  2020/07/06

  - igrica -

 • 3232

  2020/07/04

  - kniffel -

small

expert

small - expert
 • 1538

  2020/07/06

  - kniffel -

 • 1322

  2020/07/03

  - yatzy -

 • 1314

  2020/07/01

  - igrica -

 • 1278

  2020/07/07

  Pheonix

 • 1275

  2020/07/05

  - yatzy -

 • 1267

  2020/07/04

  - jamb -

 • 1261

  2020/06/30

  - igrica -

 • 1259

  2020/07/07

  - džima -

 • 1258

  2020/07/05

  - kniffel -

medium

expert

medium - expert
 • 1742

  2020/07/07

  Miro

 • 1742

  2020/07/01

  Stanko baranac

 • 1730

  2020/07/08

  - generala -

 • 1633

  2020/07/09

  - igrica -

 • 1611

  2020/07/05

  - kniffel -

 • 1597

  2020/07/03

  Stanko baranac

 • 1586

  2020/07/06

  Miro

 • 1584

  2020/07/08

  - igra -

 • 1580

  2020/07/01

  - džima -

big

expert

big - expert
 • 2512

  2020/07/02

  - džima -

 • 2481

  2020/07/08

  - jamb -

 • 2476

  2020/07/04

  Stanko baranac

 • 2448

  2020/07/06

  - free -

 • 2443

  2020/07/09

  - jamb -

 • 2434

  2020/07/06

  - generala -

 • 2431

  2020/07/07

  - igrica -

 • 2429

  2020/07/08

  - igra -

 • 2416

  2020/07/07

  - generala -


Close