Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1769

  2021/10/11

  Holden Caulfield

 • 1727

  2021/10/15

  - igrica -

 • 1724

  2021/10/13

  - džima -

 • 1723

  2021/10/17

  - igrica -

 • 1723

  2021/10/12

  - free -

 • 1722

  2021/10/16

  - online -

 • 1722

  2021/10/16

  - generala -

 • 1712

  2021/10/12

  - igra -

 • 1705

  2021/10/14

  - generala -

medium

basic

medium - basic
 • 2310

  2021/10/10

  - generala -

 • 2254

  2021/10/09

  - online -

 • 2252

  2021/10/14

  - igra -

 • 2228

  2021/10/08

  - yamb -

 • 2222

  2021/10/08

  - igra -

 • 2212

  2021/10/11

  - jamb -

 • 2207

  2021/10/15

  - yatzy -

 • 2203

  2021/10/14

  - kniffel -

 • 2203

  2021/10/14

  - igra -

big

basic

big - basic
 • 3307

  2021/10/08

  - igrica -

 • 3298

  2021/10/09

  - free -

 • 3261

  2021/10/16

  - kniffel -

 • 3250

  2021/10/09

  - generala -

 • 3246

  2021/10/17

  - kniffel -

 • 3242

  2021/10/16

  - igrica -

 • 3239

  2021/10/11

  - jamb -

 • 3237

  2021/10/15

  - yamb -

 • 3237

  2021/10/12

  - yatzy -

mega

basic

mega - basic
 • 4624

  2021/10/11

  - yatzy -

 • 4623

  2021/10/12

  - kniffel -

 • 4619

  2021/10/17

  - jamb -

 • 4616

  2021/10/13

  - yatzy -

 • 4606

  2021/10/13

  - igra -

 • 4577

  2021/10/13

  Novak

 • 4576

  2021/10/14

  - yatzy -

 • 4573

  2021/10/12

  - yamb -

 • 4555

  2021/10/13

  - džima -

small

expert

small - expert
 • 1357

  2021/10/10

  - džima -

 • 1342

  2021/10/16

  - igrica -

 • 1331

  2021/10/16

  - igrica -

 • 1294

  2021/10/16

  - yatzy -

 • 1287

  2021/10/10

  - yamb -

 • 1274

  2021/10/15

  - generala -

 • 1274

  2021/10/15

  - jamb -

 • 1265

  2021/10/15

  - yatzy -

 • 1265

  2021/10/14

  - džima -

medium

expert

medium - expert
 • 1853

  2021/10/10

  - džima -

 • 1696

  2021/10/09

  - yatzy -

 • 1653

  2021/10/13

  - online -

 • 1640

  2021/10/14

  - jamb -

 • 1624

  2021/10/09

  madam021

 • 1619

  2021/10/16

  - yatzy -

 • 1598

  2021/10/17

  - igrica -

 • 1588

  2021/10/11

  - yamb -

 • 1580

  2021/10/12

  madam021

big

expert

big - expert
 • 2456

  2021/10/12

  marijaj

 • 2449

  2021/10/15

  - free -

 • 2424

  2021/10/14

  - igrica -

 • 2354

  2021/10/11

  - free -

 • 2353

  2021/10/16

  - yamb -

 • 2343

  2021/10/09

  - free -

 • 2340

  2021/10/18

  - igrica -

 • 2340

  2021/10/11

  - igrica -

 • 2326

  2021/10/17

  - generala -

mega

expert

mega - expert
 • 3384

  2021/10/11

  marijaj

 • 3347

  2021/10/08

  marijaj

 • 3329

  2021/10/12

  marijaj

 • 3302

  2021/10/11

  marijaj

 • 3301

  2021/10/17

  Dario32os

 • 3276

  2021/10/09

  - igrica -

 • 3214

  2021/10/17

  - yatzy -

 • 3200

  2021/10/16

  - igrica -

 • 3194

  2021/10/17

  Dario32os

small

beginner

small - beginner
 • 1833

  2021/10/10

  - kniffel -

 • 1831

  2021/10/13

  - online -

 • 1816

  2021/10/11

  - igra -

 • 1811

  2021/10/16

  - džima -

 • 1806

  2021/10/11

  - kniffel -

 • 1806

  2021/10/11

  - igrica -

 • 1803

  2021/10/15

  - online -

 • 1802

  2021/10/12

  - yamb -

 • 1801

  2021/10/08

  - igrica -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2387

  2021/10/14

  - yamb -

 • 2381

  2021/10/12

  - džima -

 • 2350

  2021/10/15

  - jamb -

 • 2344

  2021/10/12

  - yamb -

 • 2341

  2021/10/16

  - online -

 • 2340

  2021/10/16

  - igra -

 • 2331

  2021/10/16

  - yamb -

 • 2325

  2021/10/09

  - igra -

 • 2325

  2021/10/09

  - free -

big

beginner

big - beginner
 • 3416

  2021/10/09

  - yamb -

 • 3408

  2021/10/11

  - generala -

 • 3396

  2021/10/17

  - free -

 • 3394

  2021/10/13

  - generala -

 • 3390

  2021/10/14

  - online -

 • 3369

  2021/10/13

  - yatzy -

 • 3366

  2021/10/08

  - free -

 • 3358

  2021/10/09

  - generala -

 • 3355

  2021/10/09

  - free -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5007

  2021/10/11

  - free -

 • 5005

  2021/10/15

  - igrica -

 • 4959

  2021/10/16

  - jamb -

 • 4954

  2021/10/15

  - yamb -

 • 4949

  2021/10/17

  - igra -

 • 4946

  2021/10/15

  - free -

 • 4943

  2021/10/11

  - yatzy -

 • 4938

  2021/10/12

  Ernesto

 • 4934

  2021/10/17

  - generala -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';