Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1736

  2019/10/17

  - yamb -

 • 1724

  2019/10/20

  - igrica -

 • 1720

  2019/10/14

  - igrica -

 • 1710

  2019/10/16

  - online -

 • 1709

  2019/10/15

  Sajz

 • 1706

  2019/10/16

  - generala -

 • 1703

  2019/10/20

  - online -

 • 1694

  2019/10/14

  - generala -

 • 1693

  2019/10/15

  Uros Prejaki

medium

standard

medium - standard
 • 2267

  2019/10/18

  - generala -

 • 2264

  2019/10/21

  - online -

 • 2248

  2019/10/13

  - yamb -

 • 2235

  2019/10/21

  - kniffel -

 • 2225

  2019/10/20

  - džima -

 • 2223

  2019/10/23

  - džima -

 • 2221

  2019/10/20

  - igrica -

 • 2214

  2019/10/21

  - igrica -

 • 2210

  2019/10/19

  - kniffel -

big

standard

big - standard
 • 3295

  2019/10/20

  - igra -

 • 3245

  2019/10/18

  - online -

 • 3239

  2019/10/19

  - igrica -

 • 3237

  2019/10/14

  - yatzy -

 • 3231

  2019/10/15

  - džima -

 • 3226

  2019/10/17

  - online -

 • 3224

  2019/10/16

  - kniffel -

 • 3222

  2019/10/20

  - generala -

 • 3220

  2019/10/15

  - yatzy -

small

expert

small - expert
 • 1370

  2019/10/19

  - igra -

 • 1324

  2019/10/13

  Uros Prejaki

 • 1314

  2019/10/22

  Diceman

 • 1311

  2019/10/18

  - jamb -

 • 1305

  2019/10/21

  Diceman

 • 1300

  2019/10/20

  - džima -

 • 1298

  2019/10/17

  Uros Prejaki

 • 1291

  2019/10/16

  Diceman

 • 1288

  2019/10/21

  - jamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1795

  2019/10/20

  - igrica -

 • 1572

  2019/10/20

  Stanko baranac

 • 1534

  2019/10/20

  Stanko baranac

 • 1531

  2019/10/17

  - yamb -

 • 1518

  2019/10/19

  - yatzy -

 • 1504

  2019/10/17

  - igrica -

 • 1496

  2019/10/13

  marijaj

 • 1493

  2019/10/13

  Stanko baranac

 • 1488

  2019/10/22

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2717

  2019/10/17

  - generala -

 • 2478

  2019/10/17

  - free -

 • 2415

  2019/10/17

  - igra -

 • 2410

  2019/10/22

  - kniffel -

 • 2374

  2019/10/18

  - free -

 • 2366

  2019/10/15

  - yamb -

 • 2366

  2019/10/14

  - yamb -

 • 2358

  2019/10/22

  - igra -

 • 2345

  2019/10/19

  - jamb -


Close