Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 2122

  2021/01/12

  backey

 • 1788

  2021/01/12

  backey

 • 1782

  2021/01/11

  - yatzy -

 • 1782

  2021/01/10

  - free -

 • 1774

  2021/01/18

  - jamb -

 • 1753

  2021/01/11

  Holden Caulfield

 • 1745

  2021/01/11

  - yatzy -

 • 1724

  2021/01/19

  - kniffel -

 • 1718

  2021/01/11

  - generala -

medium

basic

medium - basic
 • 2374

  2021/01/12

  backey

 • 2266

  2021/01/12

  backey

 • 2260

  2021/01/19

  - igrica -

 • 2253

  2021/01/17

  - jamb -

 • 2248

  2021/01/12

  - free -

 • 2243

  2021/01/14

  - džima -

 • 2229

  2021/01/13

  - yamb -

 • 2227

  2021/01/16

  - free -

 • 2223

  2021/01/10

  - igrica -

big

basic

big - basic
 • 3370

  2021/01/12

  backey

 • 3268

  2021/01/18

  - igra -

 • 3268

  2021/01/12

  backey

 • 3259

  2021/01/18

  - jamb -

 • 3245

  2021/01/14

  - jamb -

 • 3242

  2021/01/20

  - igrica -

 • 3241

  2021/01/19

  - igra -

 • 3236

  2021/01/18

  - igrica -

 • 3225

  2021/01/18

  - džima -

mega

basic

mega - basic
 • 4640

  2021/01/11

  - yamb -

 • 4606

  2021/01/17

  - generala -

 • 4598

  2021/01/12

  - kniffel -

 • 4593

  2021/01/16

  - jamb -

 • 4589

  2021/01/12

  - igra -

 • 4588

  2021/01/18

  Aleksa963

 • 4576

  2021/01/16

  - yamb -

 • 4570

  2021/01/10

  - kniffel -

 • 4554

  2021/01/19

  dvotockas

small

expert

small - expert
 • 1363

  2021/01/17

  - igrica -

 • 1340

  2021/01/20

  - yatzy -

 • 1322

  2021/01/12

  - free -

 • 1310

  2021/01/15

  - yatzy -

 • 1297

  2021/01/18

  - kniffel -

 • 1290

  2021/01/19

  - yamb -

 • 1283

  2021/01/13

  - igra -

 • 1282

  2021/01/12

  - igra -

 • 1276

  2021/01/15

  - online -

medium

expert

medium - expert
 • 1697

  2021/01/14

  Stanko baranac

 • 1672

  2021/01/10

  - kniffel -

 • 1650

  2021/01/18

  Stanko baranac

 • 1598

  2021/01/17

  - free -

 • 1596

  2021/01/17

  Stanko baranac

 • 1559

  2021/01/10

  - džima -

 • 1557

  2021/01/19

  Stanko baranac

 • 1557

  2021/01/13

  Stanko baranac

 • 1555

  2021/01/17

  - online -

big

expert

big - expert
 • 2339

  2021/01/15

  Stanko baranac

 • 2313

  2021/01/12

  - kniffel -

 • 2300

  2021/01/18

  Stanko baranac

 • 2297

  2021/01/12

  Stanko baranac

 • 2287

  2021/01/12

  - yatzy -

 • 2281

  2021/01/17

  Stanko baranac

 • 2262

  2021/01/11

  - yatzy -

 • 2239

  2021/01/14

  - yatzy -

 • 2228

  2021/01/10

  - yatzy -

mega

expert

mega - expert
 • 3564

  2021/01/17

  dinamko

 • 3552

  2021/01/14

  - yatzy -

 • 3523

  2021/01/19

  - online -

 • 3420

  2021/01/17

  - kniffel -

 • 3406

  2021/01/13

  - džima -

 • 3390

  2021/01/17

  - free -

 • 3385

  2021/01/11

  Dario32os

 • 3379

  2021/01/15

  - generala -

 • 3337

  2021/01/16

  - online -

small

beginner

small - beginner
 • 1876

  2021/01/13

  - yatzy -

 • 1849

  2021/01/10

  - yamb -

 • 1844

  2021/01/15

  - yamb -

 • 1840

  2021/01/15

  - yatzy -

 • 1832

  2021/01/12

  - free -

 • 1819

  2021/01/15

  - džima -

 • 1818

  2021/01/14

  - yamb -

 • 1817

  2021/01/17

  - džima -

 • 1815

  2021/01/16

  - online -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2327

  2021/01/15

  - džima -

 • 2327

  2021/01/15

  marijaj

 • 2322

  2021/01/17

  - kniffel -

 • 2322

  2021/01/13

  - igrica -

 • 2314

  2021/01/18

  - jamb -

 • 2310

  2021/01/18

  - kniffel -

 • 2307

  2021/01/18

  - yatzy -

 • 2301

  2021/01/16

  - jamb -

 • 2298

  2021/01/15

  - igrica -

big

beginner

big - beginner
 • 3501

  2021/01/16

  - yatzy -

 • 3443

  2021/01/13

  - online -

 • 3408

  2021/01/15

  - yatzy -

 • 3400

  2021/01/18

  Ernesto

 • 3400

  2021/01/10

  - yamb -

 • 3391

  2021/01/19

  - igra -

 • 3373

  2021/01/19

  - generala -

 • 3365

  2021/01/14

  - jamb -

 • 3360

  2021/01/17

  - jamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 4986

  2021/01/17

  - yamb -

 • 4965

  2021/01/10

  - yamb -

 • 4946

  2021/01/15

  - generala -

 • 4944

  2021/01/15

  - yamb -

 • 4930

  2021/01/19

  - generala -

 • 4930

  2021/01/15

  - kniffel -

 • 4917

  2021/01/12

  - yamb -

 • 4913

  2021/01/17

  - igrica -

 • 4912

  2021/01/12

  - online -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';