Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1813

  2022/01/24

  - generala -

 • 1762

  2022/01/20

  TanjaM

 • 1760

  2022/01/26

  - kniffel -

 • 1752

  2022/01/22

  - free -

 • 1747

  2022/01/21

  - yamb -

 • 1737

  2022/01/26

  - generala -

 • 1734

  2022/01/26

  - igrica -

 • 1733

  2022/01/27

  - generala -

 • 1731

  2022/01/25

  - kniffel -

medium

basic

medium - basic
 • 2276

  2022/01/25

  - igra -

 • 2275

  2022/01/24

  tino

 • 2248

  2022/01/19

  - free -

 • 2228

  2022/01/26

  - yatzy -

 • 2219

  2022/01/19

  - igra -

 • 2216

  2022/01/22

  - yamb -

 • 2208

  2022/01/24

  - džima -

 • 2206

  2022/01/22

  - yatzy -

 • 2204

  2022/01/17

  - igrica -

big

basic

big - basic
 • 3270

  2022/01/19

  - jamb -

 • 3252

  2022/01/22

  - online -

 • 3246

  2022/01/22

  - yatzy -

 • 3242

  2022/01/20

  - igra -

 • 3237

  2022/01/26

  - kniffel -

 • 3234

  2022/01/22

  - online -

 • 3233

  2022/01/20

  - yatzy -

 • 3230

  2022/01/25

  - generala -

 • 3219

  2022/01/25

  - yamb -

mega

basic

mega - basic
 • 4719

  2022/01/20

  milosvp

 • 4694

  2022/01/22

  - yamb -

 • 4680

  2022/01/19

  - generala -

 • 4622

  2022/01/22

  - online -

 • 4608

  2022/01/23

  - yamb -

 • 4608

  2022/01/21

  denivet70@gmail.com

 • 4608

  2022/01/17

  - igra -

 • 4607

  2022/01/21

  - free -

 • 4598

  2022/01/20

  - džima -

small

expert

small - expert
 • 1313

  2022/01/18

  - online -

 • 1301

  2022/01/19

  bahsu

 • 1293

  2022/01/18

  - igrica -

 • 1287

  2022/01/18

  tony71

 • 1286

  2022/01/19

  - generala -

 • 1280

  2022/01/17

  bogamber

 • 1278

  2022/01/20

  - jamb -

 • 1271

  2022/01/24

  - generala -

 • 1269

  2022/01/24

  tony71

medium

expert

medium - expert
 • 1677

  2022/01/17

  - džima -

 • 1635

  2022/01/21

  - igrica -

 • 1629

  2022/01/21

  - jamb -

 • 1620

  2022/01/21

  - igra -

 • 1597

  2022/01/27

  SILJA1

 • 1596

  2022/01/27

  - igrica -

 • 1591

  2022/01/23

  - igra -

 • 1591

  2022/01/19

  - igrica -

 • 1590

  2022/01/20

  - džima -

big

expert

big - expert
 • 2367

  2022/01/21

  Stanko baranac

 • 2361

  2022/01/25

  - džima -

 • 2354

  2022/01/20

  - džima -

 • 2333

  2022/01/21

  Stanko baranac

 • 2332

  2022/01/19

  - igra -

 • 2294

  2022/01/23

  - igrica -

 • 2293

  2022/01/21

  Stanko baranac

 • 2291

  2022/01/18

  - yamb -

 • 2284

  2022/01/18

  - generala -

mega

expert

mega - expert
 • 3568

  2022/01/22

  Sanja

 • 3553

  2022/01/17

  - online -

 • 3425

  2022/01/25

  - igra -

 • 3380

  2022/01/25

  - yatzy -

 • 3375

  2022/01/19

  - kniffel -

 • 3350

  2022/01/24

  - igrica -

 • 3345

  2022/01/20

  - free -

 • 3331

  2022/01/20

  - džima -

 • 3317

  2022/01/19

  - džima -

small

beginner

small - beginner
 • 1864

  2022/01/25

  - kniffel -

 • 1860

  2022/01/18

  - džima -

 • 1852

  2022/01/26

  Mate73

 • 1847

  2022/01/27

  - jamb -

 • 1846

  2022/01/20

  McT86

 • 1835

  2022/01/25

  - jamb -

 • 1832

  2022/01/24

  - igra -

 • 1832

  2022/01/19

  - yamb -

 • 1827

  2022/01/26

  - džima -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2389

  2022/01/19

  - igrica -

 • 2365

  2022/01/23

  - generala -

 • 2345

  2022/01/27

  - igrica -

 • 2341

  2022/01/26

  - igrica -

 • 2337

  2022/01/24

  - yamb -

 • 2331

  2022/01/19

  - generala -

 • 2329

  2022/01/18

  - yatzy -

 • 2324

  2022/01/23

  - igrica -

 • 2324

  2022/01/23

  - jamb -

big

beginner

big - beginner
 • 3430

  2022/01/21

  - generala -

 • 3418

  2022/01/23

  - free -

 • 3414

  2022/01/23

  - generala -

 • 3408

  2022/01/24

  Ivanks

 • 3408

  2022/01/24

  Ivanks

 • 3407

  2022/01/20

  - yatzy -

 • 3404

  2022/01/18

  - jamb -

 • 3403

  2022/01/22

  - online -

 • 3394

  2022/01/22

  - yamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5031

  2022/01/18

  - yatzy -

 • 5030

  2022/01/18

  - online -

 • 5019

  2022/01/26

  - yamb -

 • 5002

  2022/01/18

  - igra -

 • 4960

  2022/01/19

  - igrica -

 • 4953

  2022/01/24

  - igrica -

 • 4952

  2022/01/27

  - kniffel -

 • 4944

  2022/01/21

  - jamb -

 • 4942

  2022/01/24

  - yatzy -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';