Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1791

  2023/12/03

  Holden Caulfield

 • 1755

  2023/12/03

  - generala -

 • 1754

  2023/11/29

  - igrica -

 • 1748

  2023/12/01

  acamrdak

 • 1739

  2023/12/01

  - online -

 • 1730

  2023/11/29

  - jamb -

 • 1726

  2023/11/27

  acamrdak

 • 1720

  2023/12/02

  - igra -

 • 1719

  2023/12/01

  - online -

medium

basic

medium - basic
 • 2255

  2023/12/02

  - online -

 • 2252

  2023/12/04

  - free -

 • 2251

  2023/11/28

  - yamb -

 • 2247

  2023/11/29

  - free -

 • 2237

  2023/12/03

  - džima -

 • 2231

  2023/12/04

  tino

 • 2221

  2023/12/01

  - free -

 • 2219

  2023/12/04

  - igra -

 • 2218

  2023/11/28

  - online -

big

basic

big - basic
 • 3293

  2023/12/01

  - yatzy -

 • 3275

  2023/11/28

  - online -

 • 3249

  2023/11/30

  - online -

 • 3239

  2023/11/27

  - generala -

 • 3228

  2023/12/05

  - yamb -

 • 3227

  2023/12/07

  MarkoSC

 • 3226

  2023/12/05

  - generala -

 • 3220

  2023/12/01

  - yatzy -

 • 3218

  2023/12/05

  - igrica -

mega

basic

mega - basic
 • 4666

  2023/12/02

  - džima -

 • 4599

  2023/12/03

  - jamb -

 • 4594

  2023/12/03

  boban68

 • 4589

  2023/12/06

  - kniffel -

 • 4583

  2023/12/03

  boban68

 • 4575

  2023/11/29

  - free -

 • 4573

  2023/11/30

  - jamb -

 • 4559

  2023/12/05

  - generala -

 • 4557

  2023/12/03

  - igrica -

small

expert

small - expert
 • 1374

  2023/11/30

  - igrica -

 • 1357

  2023/12/01

  - igrica -

 • 1342

  2023/11/28

  - yatzy -

 • 1339

  2023/12/07

  - džima -

 • 1327

  2023/11/30

  - generala -

 • 1326

  2023/12/04

  - online -

 • 1320

  2023/12/07

  bahsu

 • 1307

  2023/11/30

  - online -

 • 1302

  2023/11/30

  - kniffel -

medium

expert

medium - expert
 • 1669

  2023/11/30

  Stef

 • 1658

  2023/11/28

  Stef

 • 1643

  2023/12/05

  Stef

 • 1636

  2023/12/03

  - yamb -

 • 1633

  2023/12/02

  Stef

 • 1623

  2023/12/03

  Stef

 • 1616

  2023/11/29

  Stef

 • 1604

  2023/12/04

  Stef

 • 1604

  2023/11/30

  Stef

big

expert

big - expert
 • 2458

  2023/11/28

  SILJA1

 • 2357

  2023/12/06

  SILJA1

 • 2339

  2023/12/04

  SILJA1

 • 2329

  2023/12/02

  SILJA1

 • 2319

  2023/12/05

  - igra -

 • 2283

  2023/11/29

  SILJA1

 • 2273

  2023/12/03

  - jamb -

 • 2230

  2023/11/27

  SILJA1

 • 2228

  2023/11/28

  - džima -

mega

expert

mega - expert
 • 3539

  2023/12/03

  iga

 • 3508

  2023/11/29

  - yamb -

 • 3447

  2023/11/30

  - online -

 • 3434

  2023/11/29

  denivet70@gmail.com

 • 3432

  2023/11/28

  iga

 • 3416

  2023/12/03

  iga

 • 3405

  2023/12/01

  - kniffel -

 • 3388

  2023/12/02

  iga

 • 3380

  2023/11/29

  denivet70@gmail.com

small

beginner

small - beginner
 • 1878

  2023/12/02

  - igrica -

 • 1854

  2023/11/27

  - yatzy -

 • 1839

  2023/12/01

  - igrica -

 • 1828

  2023/11/27

  - igra -

 • 1827

  2023/11/29

  - free -

 • 1824

  2023/12/05

  - jamb -

 • 1823

  2023/11/29

  - džima -

 • 1818

  2023/12/01

  - jamb -

 • 1811

  2023/12/06

  - igra -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2450

  2023/12/02

  - free -

 • 2372

  2023/11/28

  - generala -

 • 2370

  2023/12/05

  - free -

 • 2357

  2023/11/28

  - generala -

 • 2348

  2023/12/05

  - igrica -

 • 2348

  2023/12/04

  - džima -

 • 2345

  2023/11/30

  - generala -

 • 2339

  2023/11/28

  - igra -

 • 2337

  2023/12/05

  - jamb -

big

beginner

big - beginner
 • 3528

  2023/12/07

  - jamb -

 • 3443

  2023/11/29

  - jamb -

 • 3443

  2023/11/27

  - jamb -

 • 3439

  2023/11/27

  - generala -

 • 3424

  2023/12/03

  - jamb -

 • 3401

  2023/12/05

  - jamb -

 • 3401

  2023/12/05

  - jamb -

 • 3392

  2023/12/04

  - free -

 • 3391

  2023/11/28

  - yamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 4983

  2023/11/29

  - yamb -

 • 4967

  2023/11/28

  - generala -

 • 4966

  2023/12/04

  - online -

 • 4942

  2023/12/04

  - yamb -

 • 4939

  2023/12/03

  - yamb -

 • 4937

  2023/11/29

  - online -

 • 4935

  2023/12/05

  - yamb -

 • 4932

  2023/12/02

  - generala -

 • 4925

  2023/12/02

  - yatzy -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';